ثبت فیش واریز

مشتری گرامی،

در صورت پرداخت به روش کارت به کارت و یا واریز به حساب، جهت تکمیل فرآیند خرید، فیلد های مربوطه را تکمیل و سپس ارسال نمایید.